Kdo jsme

EDU systems je vedoucím poskytovatelem odborných kurzů, školení a tréninků v následujících oblastech:

  • povinný kurz podle § 33 odst. 3 písm. c) zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí
  • rozpoznávání padělaných a poškozených platidel a postupy při přijímání, zpracování a vracení hotovosti podle platných právních předpisů
  • prevence legalizace výnosů z trestné činnosti podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu
  • ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zaměřujeme se především na klienty s individuálními požadavky. Jelikož je organizování odborných školení a kurzů pro klienta logisticky náročné, snažíme se mu co nejvíce vyjít vstříc, například:

  • prováděním školení v prostorách klienta
  • prováděním školení ve večerních hodinách nebo o víkendech
  • přizpůsobením obsahu školení podmínkám a zvyklostem klienta
  • následnou odbornou péči
  • speciálními výhodami a podmínkami, které nedokáže zabezpečit žádný jiný poskytovatel školení a které šetří vaše náklady.

Koncept EDU systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o., která vznikla v roce 2009. Tato společnost patří a je ovládána Martinem Sidorem a Martinem Zavadilem, kteří se na poskytování služeb ve jménu EDU systems přímo podílí.

Společnost IDEA 4 systems s.r.o. je držitelem pověření České národní banky k organizování odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 písm. c) zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí.

Naše společenská odpovědnost

EDU systems se snaží vystupovat otevřeně a vstřícně. Našim cílem není pouze spokojený klient, ale také systematické zvyšování účinnosti bezpečnostních opatření v ekonomickém prostoru České republiky. Tento úkol vnímáme jako náš závazek ke společenské odpovědnosti. Proto EDU systems poskytuje zájemcům zdarma drobné konzultace a informace.

Spolupráce

V EDU systems jsme otevřeni jakékoliv spolupráci, která povede k zvýšení účinnosti nebo efektivity bezpečnostních opatření, na které jsou naše školení zaměřené, včetně podpory vědeckých a výzkumných projektů v této oblasti. Uvítáme jakékoliv podněty nebo nabídky, které nám umožní rozvíjet naše know-how a zkvalitňovat naše služby.

Vaše důvěra nás zavazuje.

Rádi zodpovíme všechny otázky ohledně zákonných povinností, platné legislativy a poradíme s výběrem našich služeb.


Tel.:775 647 104
Tel.:774 883 088
Tel.:257 325 117
Fax:257 326 716
E-mail:info@edusystems.cz


V případě zájmu o osobní schůzku nás prosím kontaktujte.EDU systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o., pověřená Českou národní bankou k provádění odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí.