Povinný kurz podle zákona o oběhu bankovek a mincí

Přesný popis

Odborný kurz o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 písm. c) zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí. Více informací o povinnosti zabezpečit pro zaměstnance tento kurz naleznete zde.

Příští termíny konání

PRAHA:

 •  VOLNO   9.12.2020 (středa) od 10:00
 •  VOLNO   7.1.2021 (čtvrtek) od 10:00
 •  VOLNO   4.2.2021 (čtvrtek) od 10:00
 •  VOLNO   4.3.2021 (čtvrtek) od 10:00

Tento kurz vás naučí

 • spolehlivě rozpoznávat pravé a padělané bankovky a mince (Kč a jiné měny, které určíte)
 • správně aplikovat zákonný postup při zadržování padělaného platidla
 • rozpoznávat míru opotřebování nebo poškození platidel
 • správně postupovat při příjmu a vracení opotřebovaných nebo poškozených platidel
 • postupovat při příjmu, zpracování a vrácení bankovek a mincí v souladu s platnou legislativou
 • …a také poskytne odpověď na všechny vaše nezodpovězené dotazy

Komu je kurz určen

Povinně pro zaměstnance směnárny, kasina, držitele poštovní licence, platební společnosti a poskytovatele platebních služeb. Další informace naleznete zde.

Kurz o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování doporučujeme také zaměstnancům jiných typů společností, kteří přicházejí do styku s hotovostí (pokladní, cash-management apod.).

Účastníci nemusí míst žádné předchozí zkušenosti (vhodné i pro začínající pokladní).

Délka trvání

Obvykle 8 hodin čistého času, přestávky jsou domluveny s účastníky v průběhu kurzu.

Program kurzu

 • představení, nezbytná administrativa, úvod, legislativa v oblasti ochrany bankovek a mincí a navazující informace, výroba a způsoby padělání peněz
 • ochranné prvky bankovek a mincí souvisejících s bankovkovým papírem a s tiskem, způsoby jejich ověřování a nejčastější způsoby napodobování
 • názorné ukázky typů padělaných a pozměněných peněz
 • postup v situacích, kdy je předložen padělek
 • míra opotřebení a poškození platidel nevhodných pro další oběh
 • názorné ukázky poškozených a opotřebovaných platidel, postup v případě jejich předložení
 • neplatná platidla, platidla v prekluzi, diskuse ohledně otázek z praxe, rekapitulace poznatků
 • přezkoušení základních znalostí (vyžaduje zákon) formou krátkého písemného testu, okamžité vyhodnocení, závěr

Místo konání

Odborný kurz o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování rádi zorganizujeme v prostorách klienta, aby zaměstnanci nemuseli složitě dojíždět, čímž snížíme cenu kurzu a také šetříme vaše náklady na dopravu. Školící prostory musí být vybaveny dostatečným počtem míst k sezení za stolem a elektrickým napájením.

Pokud klient nedisponuje vhodnými školícími prostory, zabezpečíme prostory pro provedení odborného kurzu v blízkém okolí vašeho podnikání.

Používané vybavení

Účastníci mají v průběhu odborného kurzu k dispozici:

 • speciální multimediální prezentace České národní banky
 • hmotné ukázky pravých a padělaných peněz, aby naše školení nebylo pouze teoretické
 • UV lampa a lupa (pro každého účastníka)
 • zařízení pro zobrazování ochranných prvků bankovek v IR spektru
 • další studijní materiály a znění právních předpisů (bude účastníkům ponecháno)
 • kurz rádi přizpůsobíme také dalším verifikačním pomůckám, které účastnící používají při práci.

Speciální podmínky pouze u EDU systems

 • Každý klient u nás obdrží další speciální podmínky, které budou sděleny spolu s cenovou kalkulaci zde. Tyto podmínky usnadňují organizaci kurzů a snižují náklady.
 • Kurzy provádíme v čase, který vyhovuje vašim potřebám, také v odpoledních nebo večerních hodinách, v sobotu a v neděli, a to vše bez speciálního přípatku.
 • Nepoužíváme žádné složité přihlašovací nebo odhlašovací formuláře – školení provádíme pouze na základě schválené objednávky s přesně stanovenými podmínkami, které si vzájemné odsouhlasíme.
 • Postupujeme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů účastníků (nemusíte nám předem poskytovat osobní údaje účastníků kurzu, čímž byste se nevyhnutelně dostali do rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů).
 • V případě neúčasti můžete jednoduše účastníka nahradit jiným účastníkem bez nutnosti nás o tom předem informovat, nebo můžete jeho účast stornovat za stornovací poplatek pouze 100,- Kč.
 • Péči o vás, jakožto našeho klienta, bude mít na starosti jeden z našich koordinátorů. Bude odpovědný za organizování kurzů a bude spolu s lektorem přítomen na kurzech, aby zabezpečil jejích hladký průběh.
 • Před konáním odborného kurzu si od klienta obvykle vyžádáme několik informací, aby lektor lépe přizpůsobil obsah kurzu návykům zaměstnanců a vybavení, které používají (např. pomůcky pro ověřování pravosti, tiskopisy apod.). Poskytnutí těchto informací je zcela nepovinné.
 • Provedením odborného kurzu podle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí naše péče o klienta nekončí – je samozřejmostí, že pokud se na nás v budoucnu obrátí s dotazy ohledně příjmu, zpracování a vrácení hotovosti, náš lektor vám rád poskytne odbornou konzultaci nebo vysvětlení zdarma.
 • Nabízíme zdarma možnost přihlášení účastníků do našeho emailového informačního servisu, který poskytujeme pro pokladní ohledně padělků, prekluzivních platidel spolu s dalšími hodnotnými informacemi ohledně nakládání s hotovostí.

Naši lektoří

Odborné kury podle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí lektorsky zabezpečuje Martin Sidor, držitel lektorského osvědčení vydaného ČNB přímo pro účely tohoto odborného kurzu.

Martin Sidor má několikaleté zkušenosti s provozováním odborných kurzů, školení a tréninků v oblasti bezpečnosti a prevence při nakládání s hotovostí.

Dále při organizování odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování spolupracujeme s několika dalšími lektory oprávněnými ČNB k provádění odborných kurzů podle zákona o oběhu bankovek a mincí. Spolupracující lektoři jsou připraveni operativně provést odborný kurz a to jak za účelem zvýšení naší kapacity, tak v případě vzniku náhlých situací (nemoc apod.).

Naše školení provádění výhradně lektoři, kteří mají předchozí praktické zkušenosti z pokladních provozů (minimálně po dobu tří let). Dokážou tudíž obsah kurzu koncipovat prakticky a výklad bude díky tomu mnohem srozumitelnější.

Další podmínky a omezení

Kapacita odborného kurzu je podle zákona č. 136/2011 Sb. omezena na maximálně 30 účastníků.

Cenové podmínky

Cena odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování je závislá na individuálních požadavcích klienta. Použijte prosím náš formulář pro cenovou kalkulaci zde.

V průběhu krátké doby sdělíme přesnou cenu, která vám bude jistě vyhovovat. Aby byly naše služby pro vás ještě atraktivnější, nabídneme vám další speciální podmínky sestaveny na míru vašim požadavkům. Tyto speciální podmínky vám výrazně ulehčí organizování odborného kurzu a zredukují dodatečné náklady.

Osvědčení o absolvování

Absolventi odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí obdrží standardizované osvědčení o jeho absolvování, které požaduje Česká národní banka. Má formu ceninového dokumentu s fotografií a vydává se na dobu neurčitou.

Aby byli naši klienti schopni prokázat splnění si své povinnosti zabezpečit odborný kurz pro zaměstnance i poté, co zaměstnanci osvědčení ztratí nebo např. v případě úmrtí, obdrží písemné potvrzení o zorganizování odborného kurzu.

Soubory ke stažení

Vaše důvěra nás zavazuje.

Rádi zodpovíme všechny otázky ohledně zákonných povinností, platné legislativy a poradíme s výběrem našich služeb.


Tel.:775 647 104
Tel.:774 883 088
Tel.:257 325 117
Fax:257 326 716
E-mail:info@edusystems.cz


V případě zájmu o osobní schůzku nás prosím kontaktujte.EDU systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o., pověřená Českou národní bankou k provádění odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí.