Odborné kurzy

 


Povinný odborný kurz podle zákona o oběhu bankovek a mincí

Popis:

   

Odborný kurz o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 písm. c) zákona č. 136/2011 Sb., účastníci obdrží zákonem stanovené osvědčení – uznávaný certifikát o absolvování kurzu („řidičský průkaz pro pokladní“).

Termíny:

 

PRAHA:

  •  VOLNO   9.12.2020 (středa) od 10:00
  •  VOLNO   7.1.2021 (čtvrtek) od 10:00
  •  VOLNO   4.2.2021 (čtvrtek) od 10:00
  •  VOLNO   4.3.2021 (čtvrtek) od 10:00

Obsah:

 

Spolehlivé rozpoznávání pravosti bankovek a mincí (Kč nebo také cizí měny), zákonné postupy v případě zadržení padělaného platidla, rozpoznávání míry opotřebování nebo poškození peněz vhodných/nevhodných pro další oběh, pravidla příjmu, zpracování a vrácení hotovosti do oběhu.

Určeno pro:

 

Povinně pro zaměstnance nakládající s hotovostí ve směnárnách, ve všech kasinech a u poskytovatelů platebních služeb; dobrovolně pro pokladní nebo cash-management personál v soukromé sféře i ve státní správě.

   

Více o kurzu >    Více o této povinnosti >   Případové studie >

 


Povinné školení o zásadách a postupech při prevenci praní špinavých peněz

Popis:

   

Povinný kurz pro zaměstnance povinných osob podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu o tom, jak plnit své povinnosti stanovené tímto zákonem a souvisejícími vyhláškami.

Obsah:

 

Správné provádění identifikace a kontroly klienta, detekce politicky exponovaných osob, ověřování mezinárodních sankcí, povinnosti při vzniku obchodního vztahu, znaky podezřelého obchodu a jejích hodnocení, podávaní oznámení o podezřelém obchodu, systém vnitřních zásad a další související povinnosti.

Určeno pro:

 

Povinně alespoň jednou ročně pro zaměstnance tzv. povinných osob (vyjmenovaných v § 2 zmíněného zákona), kteří jednají jménem společnosti s klientem (včetně zprostředkovatelů).

   

Více o kurzu >

 


Ochranné prvky cizích měn a nakládání s padělky

Popis:

   

Školení zaměřeno na spolehlivé rozpoznávání padělků zvolených světových měn a na to, jak s nimi nakládat a dále jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců při příjmu, zpracování a vrácení hotovosti.

Obsah:

 

Spolehlivé rozpoznávání pravosti platidel, zákonné postupy v případě zadržení padělaného platidla, rozpoznávání míry opotřebování nebo poškození peněz vhodných/nevhodných pro další oběh, pravidla příjmu, zpracování a vrácení hotovosti do oběhu.

Určeno pro:

 

Pokladní a cash-management personál.

   

Více o kurzu >

 


Zásady nakládání s hotovostí pro pokladní personál

Popis:

   

Kurz zaměřen na praktické změny, které přinesl nový zákon o oběhu bankovek a mincí (č. 136/2011 Sb.) platný od 1.7.2011, včetně souvisejících vyhlášek ČNB.

Obsah:

 

Rozpoznávání míry opotřebování a poškození Kč bankovek a mincí a nakládání s poškozenými platidly, práva a povinnosti při příjmu, zpracování a vrácení hotovosti do oběhu v souladu s nově platným zákonem, správné postupy v případě předložení padělaného platidla.

Určeno pro:

 

Pokladní přijímající Kč nebo cash-management zaměstnance v soukromé sféře nebo ve státní správě.

   

Více o kurzu >

 


Praxe provozování hotovostní směnárenské činnosti

Popis:

   

Prakticky zaměřené školení o provozování směnárenské činnost v souladu s řadou právních předpisů, které tuto oblast regulují.

Obsah:

 

Směnárenská praxe, jednání s klientem, uskutečňování obchodů, plnění povinností podle devizového zákona, povinností na ochranu spotřebitele, povinností na ochranu osobních údajů, opatření proti praní špinavých peněz, otázky fyzické bezpečnosti a diskuze ohledně všech vašich otázek.

Určeno pro:

 

Nové zaměstnance směnáren nebo subjekty, které zahájili nebo plánuji zahájit provozování směnárenské činnosti v různém rozsahu (standardní směnárny, hotely, CK).

   

Více o kurzu >

 


Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Popis:

   

Kurz, který naučí vaše zaměstnance získávat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje klientů v souladu s platnými předpisy.

Obsah:

 

Zásady při získávání, zpracování, uchovávání a nakládání s osobními údaji klienta pro nejrůznější účely (statistické, marketingové apod.), vaše práva a povinnosti související s osobními údaji.

Určeno pro:

 

Zaměstnance, které se můžou dostat do styku s osobními údaji klienta, nejlépe před tím, než dojde k zahájení zpracování osobních údajů.

   

Více o kurzu >

 


Akceptace platebních karet a cestovních šeků

Popis:

   

Školení pro zaměstnance všech typů provozů, které přijímají tyto platební nástroje bezpečně a na profesionální úrovni; kurz je možno zaměřit pouze na platební karty nebo pouze na cestovní šeky.

Obsah:

 

Zásady akceptování těchto platebních nástrojů, správné a bezpečné uskutečňování úhrad/plateb, řešení nestandardních situací, ochranné prvky těchto platebních nástrojů a nakládání s padělky.

Určeno pro:

 

Zaměstnance provozoven, které přijímají platební karty nebo cestovní šeky.

   

Více o kurzu >

 


Odborné kurzy s individuálně sestaveným obsahem

Popis:

   

Odborné kurzy a tréninky s obsahem sestaveným speciálně podle vašich požadavků. Vybrat si můžete z obsahu odborných kurzů, které EDU systems poskytuje.

Obsah:

 

Sestaven dle vašich požadavků.

Určeno pro:

 

Front-line nebo back-office zaměstnance, vedoucí zaměstnance.

   

Více o kurzu >

 

 


Vaše důvěra nás zavazuje.

Rádi zodpovíme všechny otázky ohledně zákonných povinností, platné legislativy a poradíme s výběrem našich služeb.


Tel.:775 647 104
Tel.:774 883 088
Tel.:257 325 117
Fax:257 326 716
E-mail:info@edusystems.cz


V případě zájmu o osobní schůzku nás prosím kontaktujte.EDU systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o., pověřená Českou národní bankou k provádění odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí.