Podmínky používání stránek

Informace uvedené na těchto stránkách připravujeme s nejvyšší péčí a v dobré víře, avšak provozovatel EDU systems – společnost IDEA 4 systems s.r.o. neručí za jejich správnost, úplnost, aktuálnost nebo přesnost. Informace mají, mimo jiné, marketingový charakter. EDU systems – IDEA 4 systems s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené použitím informací na těchto webových stránkách. Proto vám doporučujeme správnost informací vždy prozkoumat. Dále upozorňujeme, že jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.

Za informace se považují jak informace obsažené v textové tak i v jakékoliv jiné podobě – např. v podobě souborů ke stažení nebo výsledků činnosti integrovaných aplikací (ověřování sankcí, cenový kalkulátor a další).

Poskytování každé ze služeb propagovaných na těchto stránkách může být bez udání důvodu dočasně nebo trvale pozastaveno nebo odmítnuto a to z technických, kapacitních nebo jiných důvodů. Všechny služby jsou předmětem dostupnosti.

Informační servis pro přihlášené nebo nepřihlášené návštěvníky, který tyto stránky poskytují, je poskytován zdarma a v režimu „jaký je“. Nelze na jeho provoz nebo kvalitu činit nárok a jeho poskytování může být návštěvníkovi nebo přihlášenému klientovi bez udání důvodu dočasně nebo trvale přerušeno.

Práva, citování obsahu a odkazování na stránky

Informace uvedené na internetové stránce můžete ukládat, předávat dále a rozmnožovat. Na stránky EDU systems můžete také odkazovat prostřednictvím hypertextových odkazů z jiných míst internetu, a to i do vnitřní struktury stránek. Je však třeba mít na paměti, že AML systems má právo obsah i vnitřní strukturu svých stránek měnit a že URL jednotlivých součástí webu nemusí být za všech okolností stejná.

V případě použití informací uvedených na těchto stránkách musí být AML systems vždy uveden jako zdroj informací. V případě, že pro vaše účely požadujete přesnější nebo rozšířené informace, kontaktujte nás prosím, rádi vám je poskytneme.

Práva uvedené v této kapitole se nevztahují na obsah přístupný návštěvníkům přihlášeným do klientské zóny. Je zakázáno šířit nebo sdílet obsah dostupný v klientské zóně jiným osobám, než těm, kterým byly uděleny přístupové práva. V případě porušení podmínek přístupu do klientské sekce, které jsou vždy uživateli předem sděleny spolu s přihlašovacími údaji, si AML systems – IDEA 4 systems s.r.o. vyhrazuje právo na náhradu škody vzniklé nedovoleným sdílením obsahu klientské zóny.

Vaše důvěra nás zavazuje.

Rádi zodpovíme všechny otázky ohledně zákonných povinností, platné legislativy a poradíme s výběrem našich služeb.


Tel.:775 647 104
Tel.:774 883 088
Tel.:257 325 117
Fax:257 326 716
E-mail:info@edusystems.cz


V případě zájmu o osobní schůzku nás prosím kontaktujte.EDU systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o., pověřená Českou národní bankou k provádění odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí.