Informace o povinnosti organizovat odborný kurz podle zákona o oběhu bankovek a mincí (č. 136/2011 Sb.)

Abychom vám co nejvíce usnadnili plnění povinnosti zorganizovat pro vaše zaměstnance odborný kurz podle zákona o oběhu bankovek a mincí č. 136/2011 Sb., přinášíme odpovědi na sedm nejčastěji kladných otázek našich klientů.

Máte-li jinou otázku ohledně vašich povinností podle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí, kontaktujte nás, rádi vám vysvětlíme více. Naši lektoři vaše dotazy očekávají.

Tyto informace jsou aktuální ke datu 3.5.2013.

Co přesně tato povinnost znamená v praxi?

Zákon č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí stanovil vyjmenovaným typům subjektů (viz níže) povinnost zabezpečit, aby jejich zaměstnanci (pracující na určených pozicích – viz níže) byli držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování.

Toto osvědčení lze získat pouze absolvováním odborného kurzu podle § 33 zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí. Pokud vaši zaměstnanci tento odborný kurz doposud neabsolvovali, nezbývá vám než jej pro ně zorganizovat. Odborné kurzy můžou pro vás pořádat výhradně specializované společnosti, které byly k tomu pověřeny Českou národní bankou. Naše společnost je držitelem toho pověření a zmíněný odborný kurz o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování provádějí výhradně lektoři certifikovaní u ČNB (jak stanovej zákon).

Na které typy společností se povinnost vztahuje?

Povinnost zabezpečit, aby byli zaměstnanci držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu podle zákona o oběhu bankovek a mincí, mají (mimo jiné) následující typy subjektů (tzv. povinné osoby):

 • směnárna
 • provozovatel kasina
 • držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence
 • platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu (pokud ovšem provozuje pokladní služby).

Zákon nestavuje žádné výjimky.

Kterých pracovních pozic se týká odborný kurz?

Zákon č. 136/2011 Sb. stanovuje, že držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu musí být zaměstnanci, kteří při zpracování bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí do oběhu přijaté bankovky a mince. Zpracováním bankovek a mincí se rozumí činnost, při které zaměstnanec ověřuje platnost, pravost, počet, případné poškození bankovek a třídí je, což na pokladnách probíhá obvykle ihned při příjmu hotovosti.

Z uvedeného plyne, že odborný kurz musí tudíž absolvovat nejen pokladní vyplácející hotovost, ale musí jej absolvovat také pokladní, kteří hotovost pouze přijímají. Zákon žádné výjimky nestanovuje. Odborný kurz musí absolvovat všichni zmínění zaměstnanci, a to dříve než budou nově přijati nebo přeřazeni na uvedenou pozici, nebo nastane datum 1.7.2013 (viz níže).

Odborný kurz nemusí absolvovat pouze ten zaměstnanec, který jej absolvoval již v minulosti a umí to prokázat osvědčením o absolvování odborného kurzu podle § 33 zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek mincí. Máte-li pochybnosti o tom, kteří vaši zaměstnanci musí absolvovat odborný kurz, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám kvalifikovaně poradíme.

Kdo může provádět odborné kurzy?

Vaši zaměstnanci můžou absolvovat odborné kurzy pouze u několika specializovaných společností. Tyto společnosti musí být držiteli pověření České národní banky k organizování odborných kurzů podle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí. I když existuje řada společností a odborníků, kteří poskytují školení a kurzy s podobným obsahem, zákonem požadované osvědčení mohou vydávat pouze již zmíněné pověřené společnosti.

Naše společnost je držitelem tohoto pověření a odborné kurzy u nás vedou lektoři, kteří prošli odbornou přípravou u ČNB zaměřenou speciálně na nově platný zákon č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí.

Do kdy musíme tuto povinnost splnit?

Pokud se povinnost zabezpečit pro zaměstnance odborný kurz o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání vztahuje i na vás, musíte si tuto povinnost splnit nejpozději do 1.7.2013. Právě v tento den končí tzv. přechodné období, které vám zákon stanovuje pro zabezpečení odborného kurzu pro vaše zaměstnance (přesnější 2 roky od nabytí účinnosti zákona dne 1.7.2011). Původně bylo přechodné období pouze jednoleté, jelikož ale řada společností nestihla odborný kurz pro své zaměstnance logisticky zabezpečit, byla přechodná lhůta prodloužena na dva roky.

V praxi to znamená, že dne 1.7.2013 musí být všichni vaši zaměstnanci pracující na výše uvedených pozicích držiteli oprávnění o absolvování odborného kurzu podle zákona o oběhu bankovek a mincí. Pokud se vám do toho termínu nepodaří odborný kurz zabezpečit, ihned nás prosím kontaktujte, abychom našli pro vás nejvhodnější řešení a nemuseli jste se pohybovat mimo zákon.

Od 1.7.2012 musí tento odborný kurz absolvovat každý nově přijatý zaměstnanec nebo stávající zaměstnanec, kterého jste přeřadili na dotčenou pozici (viz výše). Osvědčení o absolvování kurzu musí obdržet ještě před tím, než začne na této pozici pracovat, jinak se jakožto zaměstnavatel dostáváte do nesouladu se zákonem.

Jaké organizační podmínky platí pro odborné kurzy?

Zákon č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí poměrně striktně upravuje obsah, formu a jiné parametry povinného odborného kurzu. Dodržet tyto podmínky je ale povinností pořadatele kurzu (tj. nás), nikoliv vaši povinností. Pro vás jsou z organizačního hlediska důležité zejména následující informace:

 • jednoho odborného kurzu se může najednou zúčastnit maximálně 30 účastníků
 • odborný kurz musí být alespoň jednodenní (tj. 8 časových hodin)
 • součásti školení bude také závěrečné přezkoušení základních znalostí účastníků.

V EDU systems jsme si vědomi, že zorganizovat odborný kurz pro zaměstnance nemusí být více snadné. Proto se snažíme vašim požadavkům co nejvíce přizpůsobit. Více informací o naší flexibilitě naleznete zde. 

Jak probíhá závěrečné přezkoušení a výroba osvědčení?

Cílem závěrečného přezkoušení je prokázání základních znalostí, na které je odborný kurz zaměřen. Pouze úspěšní účastníci mohou obdržet osvědčení. Máte-li více otázek k závěrečnému přezkoušení (testu), kontaktujte nás prosím, rádi vám sdělíme aktuální informace ohledně obtížnosti, průměrné úspěšnosti, možnosti opravy a jiné.

Osvědčení se jinak říká také „řidičský průkaz pro pokladní“, jelikož má formu ceninového dokumentu s fotografií, podobně jako občanský průkaz. Osvědčení se vydává na neomezenou dobu. Tudíž stačí, aby se zaměstnanec odborného kurzu zúčastnil pouze jednou za život.

Osvědčení může obdržet pouze účastník, který se fyzicky zúčastnil odborného kurzu, úspěšně absolvoval závěrečné přezkoušení, je zletilý, způsobilý k právním úkonům a poskytne zákonem požadované informace nezbytné pro vystavení osvědčení (včetně fotografie formátu na CP).

Plynou ze zanedbání nějaká rizika?

Pokud by došlo k zanedbání povinnosti zabezpečit kurz pro zaměstnance, vystavuje se zaměstnavatel riziku uložení pokuty až do výše 10 000 000 Kč. Splnění povinnosti může u vás kontrolovat ČNB a jakožto zaměstnavatel máte povinnost při kontrole poskytnout nezbytnou součinnost. Případná absence školení by mohla být dále odhalena např. v případě, kdy bude libovolné osobě zadržen padělek (např. v bance) a tato osoba při zadržení uvede, že jej obdržela u vás, nebo bude odhalen padělek ve vašem odvodu tržby do banky. To celkem určitě přitáhne pozornost kontrolních orgánů.

Další významná rizika plynou z neodborného a nepoučeného postupu vašich zaměstnanců, například:

 • v případě, že zaměstnanec nezkontrolujte pravost nebo platnost platidla anebo vrátí do oběhu neplatné bankovky nebo mince, ukládá se pokuta až do výše 1 000 000 Kč
 • v případě, že zaměstnanec nezadrží platidlo podezřelé z padělání, ukládá se pokuta až do výše 10 000 000 Kč
 • možné trestněprávní důsledky přechovávání padělaných peněz nebo jejich vědomého nebo nevědomého uvádění do oběhu
 • v případě, že zaměstnanec „preventivně“ odmítne přijmout platidlo, které je nějakým způsobem poškozené a zákon mu to nedovoluje, dopouští se trestného činu proti peněžnímu oběhu (typicky odmítnutí přijmout natrženou nebo slepenou bankovku, na což nemáte právo)
 • škoda, která vznikne přijetím tzv. nestandardně poškozeného platidla, které banky zadržují bez poskytnutí náhrady (např. bankovka popsaná z obou stran).

Máte jinou nezodpovězenou otázku?

Máte-li jinou otázku ohledně vašich povinností podle zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí, kontaktujte nás, rádi vám vysvětlíme více. Naši lektoři vaše dotazy očekávají.

Soubory ke stažení

Vaše důvěra nás zavazuje.

Rádi zodpovíme všechny otázky ohledně zákonných povinností, platné legislativy a poradíme s výběrem našich služeb.


Tel.:775 647 104
Tel.:774 883 088
Tel.:257 325 117
Fax:257 326 716
E-mail:info@edusystems.cz


V případě zájmu o osobní schůzku nás prosím kontaktujte.EDU systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o., pověřená Českou národní bankou k provádění odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 zákona č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí.